DB2P - Timing DB2P
FR NL
Welkom  >  Werkgever en vennootschap  >  Werkgever en vennootschap privé-sector  >  Timing DB2P

TIMING DB2P

 1. Timing voor werkgevers
  1. Mei 2013

   Als werkgever kan u nu al de informatie raadplegen die over u werd geregistreerd in DB2P. Het gaat om uw externe pensioentoezeggingen waarvoor u het beheer heeft toevertrouwd aan een verzekeraar of pensioenfonds. U heeft ook de mogelijkheid om op deze informatie te reageren en uw visie mee te delen over (de relatie tussen) de toezeggingen zoals aangegeven door uw pensioeninstelling.

   Daarnaast kan u ook reeds de gegevens bekijken die uw verzekeraar of pensioenfonds heeft meegedeeld over de ontvangen werkgeverspremies voor de aanvullende pensioenopbouw in 2010 en 2011. Dit zijn de aanvullende pensioenpremies waarop de bijzondere bijdrage van 8,86% is verschuldigd.

  2. September 2013

   Vanaf september 2013, krijgt u ook alle nodige informatie ter beschikking voor de berekening en betaling van de bijzondere heffing van 1,5% op de hoge pensioenopbouw voor werknemers (de zogenaamde Wijninckxbijdrage).

  3. Vanaf 2014

   Vanaf januari 2014 is de werkgever verplicht om de intern gefinancierde individuele pensioentoezeggingen voor werknemers aan te geven die nog niet zijn ondergebracht bij een externe pensioeninstelling. Deze aangifteverplichtiging moet ten laatste tegen 30 juni 2015 vervuld zijn. 

    

  4. Voor collectieve pensioentoezeggingen die in DB2P geregistreerd werden voor 1 mei 2013, bent u verplicht uw visie mee te delen (via beheer verband regelingen) voor 31 december 2014. Voor collectieve pensioentoezeggingen die na 1 mei 2013 in DB2P geregistreerd werden, bent u verplicht uw visie mee te delen binnen 90 dagen nadat u hiertoe uitgenodigd wordt door Sigedis (via uw e-box). 
    
   Meer gedetailleerde informatie over de timing voor werknemers kan u terugvinden in DB2P voor werkgevers:   inhoudelijke documentatie .
    
 2. Timing voor vennootschappen
  1. September 2013

   De toepassing DB2P wordt nu ook opengesteld voor vennootschappen. Vanaf nu krijgt u alle nodige informatie ter beschikking voor de berekening en betaling van de bijzondere heffing van 1,5% op de hoge pensioenopbouw voor zelfstandige bedrijfsleiders (de zogenaamde Wijninckxbijdrage).

  2. Vanaf 2014

   Vanaf 2014 zal de vennootschap verplicht zijn om de intern gefinancierde individuele pensioentoezeggingen aan zelfstandige bedrijfsleiders aan te geven die nog niet zijn ondergebracht bij een externe pensioeninstelling. Deze aangifte verplichtiging moet ten laatste tegen 30 juni 2015 vervuld zijn. 

   De pensioentoezeggingen voor zelfstandige bedrijfsleiders waarvoor het beheer is toevertrouwd aan een verzekeraar of pensioenfonds moeten vanaf 2014 door deze pensioeninstelling worden aangegeven aan DB2P. Op termijn zal ook u, als vennootschap, deze informatie kunnen raadplegen.

  3. Meer info?

   Meer gedetailleerde informatie over de timing voor vennootschappen kan u terugvinden in DB2P voor vennootschappen: inhoudelijke documentatie.